حراج هنر معاصر و مدرن


  • قو آمستردام
  • 15 اردیبهشت 1401
گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €600
632 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €1,200
1,263 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

حراج آثار هنری و عتیقه
13 آبان 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
قرن بیستم و بیست و یکم: آمستردام آنلاین
آمستردام
20 آبان 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €5,000
5,659 دلار آمریکا
هنر معاصر و پساجنگ آمستردام
آمستردام
23 اردیبهشت 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €8,125
11,413 دلار آمریکا