حراج Sotheby's - لندن - تیر 1383


4 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #628 (فروخته شده)
cibachrome print mounted on plexiglass, n. 34 / 35
39.5 * 48 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
22.791%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 تیر 1383

شماره اثر #109 (فروخته شده)
جوهر روی چاپ سیلور ژلاتینی
22.5 * 34 سانتی متر
1/10
برآورد
 
قیمت فروش
65%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 تیر 1383

شماره اثر #110 (فروخته شده)
جوهر روی چاپ سیلور ژلاتینی
34 * 22.5 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
27.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 تیر 1383

شماره اثر #111 (فروخته نشده)
ink on gelatin silver print, a. p., from an edition of 3, plus 3 a. p.
109.5 * 87 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 4 تیر 1383