حراج هنر مدرن و زیبا


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €1,200
1,359 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €2,400
2,719 دلار آمریکا
مجموع فروش €700
793 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €700
793 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر و مدرن
28 خرداد 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
آثار آنتیک، کلکسیونی و فروش عمومی
6 بهمن 1400
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا