حراج هنر قرن 20ام و 21ام خاورمیانه آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £1,120,000
1,547,389 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £1,537,000
2,123,515 دلار آمریکا
مجموع فروش £2,289,750
3,163,512 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £49,777
68,772 دلار آمریکا
هنرمندان 39
آثار هنری 56
آثار هنری فروخته شده 46
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر دبی آنلاین
11 خرداد 1403
$1,629,000 - $2,331,000

برآورد فروش

گشایش نخست: هنر پسا-جنگ و معاصر آنلاین
1 خرداد 1403
مجموع فروش ها $0
فروش روزِ هنر پسا-جنگ و معاصر
نیویورک
28 اردیبهشت 1403
مجموع فروش ها $0