حراج هنر 20/21 : نسخه‌ LA


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $4,000
بیشینه برآورد $6,500
مجموع فروش $12,873
میانگین ارزش آثار $6,437
هنرمندان 2
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر + طراحی آنلاین
21 تیر 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
آثار هنری و دیزاین
3 اسفند 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $10,625
مجموعه‌های پرمیِر: هنر و تزئینات داخلی
لس آنجلس
6 بهمن 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $9,000