حراج فروش روز پساجنگ و هنر معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $60,000
بیشینه برآورد $80,000
مجموع فروش $107,100
میانگین ارزش آثار $107,100
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

عکس‌ها آنلاین
نیویورک
15 فروردین 1403
مجموع فروش ها $0
از پساجنگ تا حال
نیویورک
23 اسفند 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $50,400
مجموعه‌ی سِر التون جان: عشق، هوس و فداکاری آنلاین
نیویورک
9 اسفند 1402
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $27,720