حراج Tableaux Abstraits et Contemporains, Sculptures


1 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
ترکیب مواد و کلاژ روی بوم
59 * 57 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
146.667%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 7 اردیبهشت 1393