ورسای اونشِر

ورسای | فرانسه
مقایسه
حراج های گذشته

هنر معاصر و انتزاعی
8 اردیبهشت 1398
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €8,450
9,422 دلار آمریکا
Tableaux Abstraits et Contemporains, Sculptures
7 اردیبهشت 1393
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €11,100
15,417 دلار آمریکا