حراج شماره هفت


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $23,550
بیشینه برآورد $32,350
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 4
آثار هنری 28
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

شماره 6 هنرمندان پیشکسوت
تورنتو
5 فروردین 1403
مجموع فروش ها $0
شماره‌ی 5
تورنتو
29 بهمن 1402
مجموع فروش ها $0
شماره‌ی 4
تورنتو
15 بهمن 1402
10
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0