حراج هنر قرن بیستم و معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $307
بیشینه برآورد $511
مجموع فروش $870
میانگین ارزش آثار $870
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

کتاب‌ها و آثار کاغذی آنلاین
12 اردیبهشت 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها Fr.2,400
2,474 دلار آمریکا
فقط آنلاین آنلاین
15 آذر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €225
256 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم و معاصر
29 خرداد 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها Fr.5,160
5,427 دلار آمریکا