حراج هنر جهان اسلام و هند شامل قالیچه و فرش


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £12,000
15,593 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £18,000
23,389 دلار آمریکا
مجموع فروش £16,250
21,115 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £16,250
21,115 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

مجموعه‌ی سِر التون جان: عشق، هوس و فداکاری آنلاین
نیویورک
9 اسفند 1402
$30,000 - $50,000

برآورد فروش

مجموعه‌ی سِر التون جان: فروش روز
نیویورک
4 اسفند 1402
مجموع فروش ها $0
فروش روز هنر معاصر و پساجنگ
نیویورک
19 آبان 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $37,800