حراج نقاشی‌های معاصر و مدرن


  • اَدر پاریس
  • 21 خرداد 1393
8 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
اکریلیک روی بوم
100 * 100 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 خرداد 1393

اکریلیک روی بوم
100 * 100 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 خرداد 1393

رنگ روغن روی بوم
115 * 46 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
403.704%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 خرداد 1393

ترکیب تکنیک‌ها روی مقوا
63 * 48 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
263.636%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 خرداد 1393

شماره اثر #241 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
60 * 73 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 خرداد 1393

شماره اثر #40 (فروخته نشده)
رنگ روغن روی بوم
73 * 100 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 خرداد 1393

شماره اثر #239 (فروخته شده)
میکس‌مدیا روی کاغذ لمینت بر تخته‌چوب فشرده
30 * 30 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
200%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 خرداد 1393

شماره اثر #238 (فروخته شده)
رنگ روغن روی بوم
33 * 24 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
328.571%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 خرداد 1393