حراج هنر شهری


  • هریتج دالاس
  • 16 آذر 1402
  •   
گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $800
بیشینه برآورد $1,200
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر در دسترس
دالاس
4 مهر 1402
مجموع فروش ها $0
هنر شهری: نمایشگاه گرمای تابستان
دالاس
25 خرداد 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $0
هنر شهری
13 اردیبهشت 1402
مجموع فروش ها $0