حراج فروش مهم و بزرگ ماه سپتامبر


  • گروه ای‌آرت مورنینگ‌استار کری
  • 26 شهریور 1401
  • ما در 17 سپتامبر میزبان یک فروش هنری مهم در سپتامبر هستیم. ما در اینجا آثار هنری خوب غربی و آثار هنری مهم آسیایی را از گالری‌های همکار و فروشندگان عتیقه در این فروش ارائه می‌کنیم. امیدواریم مشتریان ما از فروش ما لذت ببرند و فروش ما را دنبال کنند. 
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $12,000
بیشینه برآورد $24,000
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 1
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

فروش مهم دو روزه‌ی ماه سپتامبر
12 شهریور 1401
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
فروش ماه آگوست و هنر آسیایی
29 مرداد 1401
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
فروش ماه آگوست و هنر آسیایی
15 مرداد 1401
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0