حراج بنیاد ریما هورت مان: مزایده‌ 2023


گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $7,750
بیشینه برآورد $7,750
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 2
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

گزیده‌‌های تابستان، قسمت 1
نیویورک
27 تیر 1403
مجموع فروش ها $0
میراث: هنر شهری
نیویورک
22 شهریور 1402
مجموع فروش ها $0
راگو/رایت: پساجنگ و هنر معاصر
نیویورک
22 شهریور 1402
مجموع فروش ها $0