حراج فروش هنر و آنتیک آسیایی اکتبر


گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $8,000
بیشینه برآورد $10,000
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

فروش ماه دسامبر هنر و آثار آسیایی
13 آذر 1400
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $2,500
گنجینه‌ی اموال
نیوجرسی
23 شهریور 1402
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
گنجینه اموال آنلاین
نیوجرسی
25 خرداد 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $5,575