حراج مجموعه‌ها - فروش آنلاین آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €1,500
1,643 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €2,500
2,738 دلار آمریکا
مجموع فروش €2,268
2,484 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €2,268
2,484 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

عکس‌ها آنلاین
نیویورک
15 فروردین 1403
مجموع فروش ها $0
از پساجنگ تا حال
نیویورک
23 اسفند 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $50,400
اولین گشایش: پساجنگ و هنر معاصر آنلاین
لندن
22 اسفند 1402
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا