حراج شماره‌ی 2


گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد C$23,600
17,704 دلار آمریکا
بیشینه برآورد C$32,400
24,306 دلار آمریکا
مجموع فروش C$0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار C$0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 13
آثار هنری 14
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

شماره 6 هنرمندان پیشکسوت
تورنتو
5 فروردین 1403
مجموع فروش ها $0
شماره‌ی 5
تورنتو
29 بهمن 1402
مجموع فروش ها $0
شماره‌ی 4
تورنتو
15 بهمن 1402
10
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0