حراج هنر پساجنگ و معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €2,000
2,105 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €4,000
4,211 دلار آمریکا
مجموع فروش €2,200
2,316 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €2,200
2,316 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
14 تیر 1401
€480,500
505,789 دلار آمریکا
- €663,900
698,842 دلار آمریکا

برآورد فروش

فروش عکس "مجموعه‌ها و پیشنهادها"
31 خرداد 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
تخصص هنر معاصر و مدرن فروش پوسترهای مجموعه
21 بهمن 1400
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا