حراج فقط آنلاین آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €140
159 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €190
216 دلار آمریکا
مجموع فروش €225
256 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €225
256 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

کتاب‌ها و آثار کاغذی آنلاین
12 اردیبهشت 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها Fr.2,400
2,474 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم و معاصر
29 خرداد 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها Fr.5,160
5,427 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم و معاصر
2 مهر 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $870