حراج Art Contemporain Vente du Jour


2 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم
54 * 65 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
100%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 18 آذر 1395

130 * 195 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
30%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 18 آذر 1395