فروش در - خانه حراج
18 آذر 1395
برآورد
قیمت فروش
100%
سایر آثار هنری حسین زنده رودی

آرتچارت | عناصر از حسین زنده رودی
عناصر
برآورد
 
قیمت فروش
0.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 28 اسفند 1392
آرتچارت | ایریس از حسین زنده رودی
ایریس
برآورد
 
قیمت فروش
6.25%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 21 آبان 1394
آرتچارت | مروارید بنفش از حسین زنده رودی
مروارید بنفش
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 100,959 دلار آمریکا
کمینه برآورد 60,209 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 84,111 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+65.76%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2020 - 2024
عملکرد در برابر برآوردها
2020 - 2024
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2020 - 2024
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اِی کِی + اِی تی اِل + اُ از حسین زنده رودی
اِی کِی + اِی تی اِل + اُ
برآورد
 
قیمت فروش
14.583%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 27 اسفند 1393
آرتچارت | طلا+ریال از حسین زنده رودی
طلا+ریال
برآورد
 
قیمت فروش
20%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 3 دی 1395
آرتچارت | ترکیب بندی از حسین زنده رودی
ترکیب بندی
برآورد
 
قیمت فروش
36%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 9 خرداد 1393