حراج هنر مدرن و معاصر از خاورمیانه و شمال آفریقا


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €206,900
232,917 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €286,500
322,526 دلار آمریکا
مجموع فروش €223,270
251,345 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €5,725
6,445 دلار آمریکا
هنرمندان 24
آثار هنری 44
آثار هنری فروخته شده 39
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

خاورمیانه/هنر قرن بیستم
21 تیر 1403
70 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
24 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €432,880
470,368 دلار آمریکا
هنر شرق و هند
4 تیر 1403
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €1,500
1,610 دلار آمریکا
چاپ و کتاب مصور 1 آنلاین
28 اردیبهشت 1403
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €1,200
1,306 دلار آمریکا