حراج حراج پاییزی آثار آنتیک و فضاهای داخلی


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £400
460 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £600
690 دلار آمریکا
مجموع فروش £520
598 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £520
598 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

حراج هنرهای زیبای معاصر آنلاین
17 مهر 1401
$3,900 - $6,500

برآورد فروش

حراج یکم
9 مهر 1401
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
نقاشی- مجسمه- طراحی
7 مهر 1401
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا