حراج هنر معاصر و مدرن خاورمیانه - آفریقای شمالی، خاورمیانه و هند


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €780,800
951,615 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €1,070,900
1,305,180 دلار آمریکا
مجموع فروش €448,935
547,148 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €10,203
12,435 دلار آمریکا
هنرمندان 90
آثار هنری 136
آثار هنری فروخته شده 44
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر و مدرن خاورمیانه
9 آذر 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €150,000
163,434 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر
6 آذر 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €1,200
1,315 دلار آمریکا
خاورمیانه پاریس/بیروت - آنلاین آنلاین
2 مرداد 1402
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا