حراج هنر معاصر و مدرن خاورمیانه - آفریقای شمالی، خاورمیانه و هند


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €780,800
951,615 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €1,070,900
1,305,180 دلار آمریکا
مجموع فروش €448,935
547,148 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €10,203
12,435 دلار آمریکا
هنرمندان 90
آثار هنری 136
آثار هنری فروخته شده 44
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

خاورمیانه/هنر قرن بیستم
21 تیر 1403
70 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
24 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €432,880
470,368 دلار آمریکا
هنر شرق و هند
4 تیر 1403
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €1,500
1,610 دلار آمریکا
چاپ و کتاب مصور 1 آنلاین
28 اردیبهشت 1403
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €1,200
1,306 دلار آمریکا