حراج CONTEMPORARY ART


  • آگوت پاریس
  • 9 خرداد 1399
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €36,500
40,556 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €60,700
67,444 دلار آمریکا
مجموع فروش €7,800
8,667 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €3,900
4,333 دلار آمریکا
هنرمندان 2
آثار هنری 4
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر و پساجنگ
پاریس
14 تیر 1403
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €4,000
4,296 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر
پاریس
23 فروردین 1403
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Aguttes - پاریس - خرداد 1388
پاریس
26 خرداد 1388
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا