حراج هنرهای زیبای پالم بیچ


گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $3,000
بیشینه برآورد $5,000
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر پساجنگ و معاصر
23 آذر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $16,250
فروش 1058، هنر پساجنگ و معاصر
6 مهر 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $28,125
مجموعه‌ی پالم بیچ
23 تیر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $8,750