حراج Contemporary Art Day


4 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره اثر #122 (فروخته نشده)
چاپ سیلور ژلاتینی
117 * 152.5 سانتی متر
5/5
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 تیر 1381

شماره اثر #124 (فروخته نشده)
چاپ سیلور ژلاتینی
35.5 * 55 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 تیر 1381

شماره اثر #123 (فروخته شده)
ink on gelatin silver print, n.5/10
35.5 * 28 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
28%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 تیر 1381

جوهر روی چاپ سیلور ژلاتینی
33.5 * 22.5 سانتی متر
1/10
برآورد
 
قیمت فروش
43.4%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 6 تیر 1381