حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه و شمال آفریقا


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £90,570
125,183 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £133,200
184,105 دلار آمریکا
مجموع فروش £104,762
144,799 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £3,612
4,993 دلار آمریکا
هنرمندان 35
آثار هنری 46
آثار هنری فروخته شده 29
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

نسخه‌های قابل خرید
12 فروردین 1403
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
هنر قرن 20 و 21
15 اسفند 1402
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
گردآوری مدرن: هنر آنلاین
5 آذر 1402
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا