حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه و شمال آفریقا


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £90,570
125,183 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £133,200
184,105 دلار آمریکا
مجموع فروش £104,762
144,799 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £3,612
4,993 دلار آمریکا
هنرمندان 36
آثار هنری 46
آثار هنری فروخته شده 29
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه و آفریقا
9 آذر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها £2,500
3,012 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن خاورمیانه و آفریقا
11 فروردین 1401
10 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
20 فروخته شده
در بازه برآوردها
6 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
32
فروخته نشده
مجموع فروش ها £92,014
121,103 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن خاورمیانه و آفریقای شمالی آنلاین
2 اردیبهشت 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
6 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
9
فروخته نشده
مجموع فروش ها £35,200
48,558 دلار آمریکا