حراج نقاشی‌ها و هنرهای دکوراتیو قرن 17 ام تا 20ام


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €12,000
13,636 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €16,000
18,182 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

فقط آنلاین "بازگشت به ساحل"! آنلاین
17 شهریور 1400
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
ONLINE ONLY "BEACH BACK ...!"
15 شهریور 1399
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه بخش دوم آنلاین
29 آذر 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها €2,960
2,786 دلار آمریکا