حراج فروش مضاعف بیروت پاریس، خاورمیانه مدرن و معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €644,900
702,352 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €1,020,400
1,111,305 دلار آمریکا
مجموع فروش €1,191,400
1,297,539 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €18,616
20,274 دلار آمریکا
هنرمندان 52
آثار هنری 64
آثار هنری فروخته شده 64
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

خاورمیانه/هنر قرن بیستم
21 تیر 1403
70 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
24 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €432,880
470,368 دلار آمریکا
هنر شرق و هند
4 تیر 1403
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €1,500
1,610 دلار آمریکا
چاپ و کتاب مصور 1 آنلاین
28 اردیبهشت 1403
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €1,200
1,306 دلار آمریکا