حراج هنر معاصر و مدرن خاورمیانه


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €100,600
109,610 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €153,500
167,248 دلار آمریکا
مجموع فروش €150,000
163,434 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €30,000
32,687 دلار آمریکا
هنرمندان 10
آثار هنری 13
آثار هنری فروخته شده 5
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر پساجنگ و معاصر
6 آذر 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €1,200
1,315 دلار آمریکا
خاورمیانه پاریس/بیروت - آنلاین آنلاین
2 مرداد 1402
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
فروش مضاعف بیروت پاریس، خاورمیانه مدرن و معاصر
15 تیر 1402
26 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
37 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €1,191,400
1,297,539 دلار آمریکا