حراج هنر و طراحی مدرن


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $200
بیشینه برآورد $1,000
مجموع فروش $850
میانگین ارزش آثار $850
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

حراج تعطیلات یادبود
5 خرداد 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $150
حراج فصلی پاییزه
25 شهریور 1396
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $11,000
کاتالوگ تابستانه
23 خرداد 1393
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $350