حراج هنر معاصر و مدرن


  • Freeman's فیلادلفیا
  • 21 اردیبهشت 1401
1 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن روی بوم
150.8 * 80 سانتی متر
برآورد
$12,000
-
$18,000
قیمت فروش
$0
100%
تاریخ حراج
Freeman's - 21 اردیبهشت 1401