حراج Tableaux Orientalistes et Art Moderne Arabe et Iranien


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €348,500
497,857 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €497,500
710,714 دلار آمریکا
مجموع فروش €195,440
279,200 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €12,215
17,450 دلار آمریکا
هنرمندان 13
آثار هنری 30
آثار هنری فروخته شده 16
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر
پاریس
10 آذر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €63,000
66,323 دلار آمریکا
نگاهی به جهان:‌ مجموعه‌ی کنت و کنتس ژان-ژاک دوفلر
پاریس
30 شهریور 1401
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €6,930
6,980 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر، فروش روز
پاریس
8 تیر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €176,400
185,158 دلار آمریکا