حراج دهمین سالگرد حراج شانگهای: فروش عصرگاهی هنر قرن 20/21


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد ¥300,000
41,113 دلار آمریکا
بیشینه برآورد ¥500,000
68,521 دلار آمریکا
مجموع فروش ¥1,512,000
207,208 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار ¥1,512,000
207,208 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

فروش پساجنگ تا امروز آنلاین
لندن
11 تیر 1403
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
پساجنگ تا امروز
لندن
7 تیر 1403
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £20,160
25,646 دلار آمریکا
میلان قرن 20 /21 آنلاین
میلان
18 خرداد 1403
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €27,720
30,095 دلار آمریکا