حراج هنر معاصر و مدرن خاورمیانه و آفریقا


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £107,720
141,774 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £159,680
210,161 دلار آمریکا
مجموع فروش £92,014
121,103 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £2,556
3,364 دلار آمریکا
هنرمندان 46
آثار هنری 68
آثار هنری فروخته شده 36
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

نسخه‌های قابل خرید
12 فروردین 1403
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
هنر قرن 20 و 21
15 اسفند 1402
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
گردآوری مدرن: هنر آنلاین
5 آذر 1402
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا