حراج مدرنیسم، هنر شیشه، هنر فولک، هنر یهودی


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $400
بیشینه برآورد $800
مجموع فروش $150
میانگین ارزش آثار $150
هنرمندان 1
آثار هنری 4
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

435-نقاشی باستانی قرن 19-20 و هنرهای تزئینی
مادرید
2 مرداد 1403
€0
0 دلار آمریکا
- €0
0 دلار آمریکا

برآورد فروش

178 - روز دوم
29 تیر 1403
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €360
392 دلار آمریکا
نیمه‌ی قرن، حراج دیزاین معاصر و مدرن
لس آنجلس
29 تیر 1403
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $1,281