حراج هنر پساجنگ و معاصر - فروش روز


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £23,000
27,889 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £32,000
38,802 دلار آمریکا
مجموع فروش £31,500
38,196 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £15,750
19,098 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
18 آبان 1402
7 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها £417,690
510,293 دلار آمریکا
نسخه‌ی معاصر آنلاین
21 شهریور 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها £1,386
1,729 دلار آمریکا