حراج نخستین گشایش: پساجنگ و هنرهای معاصر آنلاین


3 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
سی‌پرینت
33.5 * 49.5 سانتی متر
برآورد
£5,000
4,194 دلار آمریکا
-
£7,000
5,872 دلار آمریکا
قیمت فروش
£8,190
6,870 دلار آمریکا
36.5%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 18 اسفند 1401

چاپ کروماتیک
61 * 50.7 سانتی متر
برآورد
£3,000
2,517 دلار آمریکا
-
£5,000
4,194 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,280
2,751 دلار آمریکا
18%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 18 اسفند 1401

جوهر، گرافیت روی کاغذ
39.7 * 39.8 سانتی متر
برآورد
£2,000
1,678 دلار آمریکا
-
£3,000
2,517 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,670
4,756 دلار آمریکا
126.8%
تاریخ حراج
حراج کریستیز - 18 اسفند 1401