حراج هنر قرن بیستم و معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد Fr.3,750
3,944 دلار آمریکا
بیشینه برآورد Fr.5,600
5,890 دلار آمریکا
مجموع فروش Fr.5,160
5,427 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار Fr.5,160
5,427 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

کتاب‌ها و آثار کاغذی آنلاین
12 اردیبهشت 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها Fr.2,400
2,474 دلار آمریکا
فقط آنلاین آنلاین
15 آذر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €225
256 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم و معاصر
2 مهر 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $870