حراج چشم انداز شرق - از شرق شناسی تا هنر معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €673,700
922,877 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €908,000
1,243,836 دلار آمریکا
مجموع فروش €374,910
513,575 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €16,300
22,329 دلار آمریکا
هنرمندان 26
آثار هنری 46
آثار هنری فروخته شده 23
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر
پاریس
10 آذر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €63,000
66,323 دلار آمریکا
نگاهی به جهان:‌ مجموعه‌ی کنت و کنتس ژان-ژاک دوفلر
پاریس
30 شهریور 1401
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €6,930
6,980 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر، فروش روز
پاریس
8 تیر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €176,400
185,158 دلار آمریکا