حراج کاپیتال کلکشنز


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $800
بیشینه برآورد $1,200
مجموع فروش $500
میانگین ارزش آثار $500
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

آنلاین مترو آنلاین
مریلند
30 خرداد 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $250
مترو آنلاین- یک حراج زمان‌دار آنلاین
12 مرداد 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $3,600
Capital Collections Estate Auction
13 اسفند 1395
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $950