حراج Photographs


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $6,000
بیشینه برآورد $8,000
مجموع فروش $21,250
میانگین ارزش آثار $21,250
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

مجموعه‌ی سِر التون جان: عشق، هوس و فداکاری آنلاین
نیویورک
9 اسفند 1402
مجموع فروش ها $0
مجموعه‌ی سِر التون جان: فروش روز
نیویورک
4 اسفند 1402
مجموع فروش ها $0
فروش روز هنر معاصر و پساجنگ
نیویورک
19 آبان 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $37,800