ابژه‌ی انتقالی


روزهای تعطیل: شنبه ها
ساعات کار: ۱۲ - ۱۹
تهران، تهران، میدان قدس، خیابان شریعتی، کوچه ماهروزاده، پلاک ۱۱