پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱

تهران | ایران
پروژه‌های 009821 در سال 1396 در فضایی در مرکز شهر تهران آغاز به‌کار کرد. این پلتفرم علاوه بر برگزاری نمایشگاه‌هایی از اشکال مختلف هنری به نمایش و تولید نسخه‌های محدود و انتشار کتاب با همکاری با هنرمندان نوظهور و مطرح می‌پردازد. هسته اصلی تلاش‌های این بستر هنری «گفت‌وگوهای 009821» است که مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها با هنرمندان معاصر ایران را شامل می‌گردد. این مصاحبه‌ها جزئی از برنامه‌ی بلندمدت پروژه‌های 009821 هستند و حاصل آن کتاب‌های دوزبانه انگلیسی/فارسی است که تاکنون از هنرمندانی چون احمد مرشدلو، محمود بخشی، علی نصیر، شادی قدیریان، محمدحسین عماد، مجتبی امینی، فرح اصولی و رضا عابدینی انتشار یافته است. این پروژه در حین معرفی هر کتاب، یک اثر هنری اصل از هنرمند در کنار مجموعه‌ای از 21 نسخه‌ی محدود بازتولیدشده نمایش می‌دهد. پروژه 009821 قصد دارد تا این پروژه را در آینده توسعه و گسترش بخشد.
نمایشگاه های گذشته

این‌جوری نه احمق!
25 خرداد - 6 تیر 1403
درخت‌ها
7 اردیبهشت - 25 اردیبهشت 1403