حراجی آ - 1

فلوریدا | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های گذشته

حراجی عتیقه‌جات و مدرن پاییزی ایالت
فلوریدا
22 مهر 1397
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $200