پروژه‌های آرتیبیشن - استخر

تهران | ایران
«استخر» با هدف شکل‌گیری فضایی برای نمایش آثار هنرمندان جوان و پیشروی کمتر شناخته شده و معرفی آنان، با انگیزه‌ی ایجاد و گسترش بازار هنرشان آغاز به کار کرده است. آنچه در زیر متن این تفکر به آن نیاز داشتیم ایده و ساختاری پیشـرو بـود در نتیجـه استخـری در مجموعـه‌ی ایـوان ربط انگیزه‌‌ی پرداختن به هنر آوانگارد و هنرمندان جوان و مستعد را فراهم کرد. باید توجه داشت که در نمایش آثار هنرمندان، صرفاً گالری به معنای مرسوم آن کاربرد ندارد، همین مفهوم است که در کنار کیوریت و انتخاب نمایش‌ها و پرفورمنس‌های گوناگون به «استخر» معنا می‌دهد.
نمایشگاه های گذشته

#00A693
نمایشگاه گروهی
28 اردیبهشت - 18 خرداد 1403
چیزی بهتر
نمایشگاه گروهی
25 اسفند - 25 فروردین 1403