آرتیانا

مقایسه
حراج های گذشته

هنر بدون مرز
8 دی 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $4,000
هنر فراتر از مرزها
11 فروردین 1398
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $26,000