حراج‌خانه زوفنژان

زوفنژان | سوئیس
مقایسه
حراج های گذشته

Art and Antique
24 خرداد 1393
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $17,804
Auctionshaus Zofingen - Dec 2012
11 آذر 1391
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0